top of page

4 Kategorie Kvality Diamantu

Aktualizováno: 13. 12. 2019


stanovené GIA (Americkým gemologickým institutem)


1. Barva diamantu - tento pojem se týká absence barvy. Čím méně barevný je kamen, tím větší má hodnotu. Mnoho diamantových barevných rozdílů jsou natolik jemné, že jsou neviditelné pro netrénované oko; nicméně, tyto rozdíly mají velký vliv na kvalitu a cenu diamantů.

2. Čistota diamantu - Čistota diamantu se týká absence inkluzí a nečistot.

Hodnocení čistoty diamantu zahrnuje stanovení počtu, velikosti, reliéfu, povahy a polohy těchto charakteristik, jakož i toho, jak tyto charakteristiky ovlivňují celkový vzhled kamene. Jelikož žádný diamant není ideálně čistý, platí, že čím bližší je absolutní čistotě, tím vyšší je jeho hodnota.

Stupnice čistoty diamantu GIA má 6 kategorií, které se dělí celkem na 11 specifických stupňů:

💎Bezchybné (FL) Při 10x zvětšení nejsou vidět žádné inkluze ani nečistoty

💎Vnitřně bezchybné (IF) Při 10x zvětšení nejsou vidět žádné inkluze

💎Se vskutku velmi malými inkluzemi (VVS1 a VVS2) Inkluze jsou tak malé, že pro zkušeného srovnávače jsou obtížné viditelné při 10x zvětšení

💎S velmi malými inkluzemi (VS1 a VS2) Inkluze jsou pozorovány s úsilím při 10x zvětšení, avšak lze je charakterizovat jako malé

💎S malými inkluzemi (SI1 a SI2) Inkluze jsou viditelné při 10x zvětšení

💎S inkluzemi (I1, I2 a I3) Inkluze jsou zjevné při 10x zvětšení, a mohou ovlivnit průhlednost a brilanci

Při pohledu pouhým okem diamanty VS1 a SI2 mohou vypadat úplně stejně, ale tyto diamanty jsou zcela odlišné z hlediska celkové kvality. Právě proto mimořádně důležité je odborné a přesné posouzení čistoty diamantů.

3. Kvalita brus - Kvalita brusu odkazuje na proporci a uspořádání jeho fazet a kvalitu zpracování. Míra brilance, jiskření a ohně v diamantu je určena brusem. Tato stupnice rozeznává úrovně od „Excellent“ do „Poor“.

4. Váha diamantu v karátech - Čím vyšší je váha diamantu v karátech, tím je dražší. Metrický „karát“ je definován jako 200 miligramů. Každý karát lze rozdělit na 100 „bodů“. Právě toto rozdělení umožňuje velmi přesné měření na sto desetinných míst.


Čím vyšší váha v karátech, tím je vyšší cena diamantu, protože větší diamanty jsou vzácnější a více žádoucí. Protože hodnota diamantu je stanovena pomocí všech 4C (Clarity, Color a Cut), nikoliv pouze váhou v karátech, mohou mít dva diamanty stejné váhy velmi odlišné vlastnosti a ceny.

GIA (Americký gemologický institut)

GIA je nejstarším, největším a jedním z nejuznávanějších neziskových zdrojů gemologických znalostí na světě. Laboratoře GIA poskytují objektivní standardy při hodnocení diamantů. GIA není jen jedinečným zdrojem znalostí o diamantech, jeho závěry jsou respektovány a uznávány kdekoli se objeví. Zpráva GIA Diamond Grading Report obsahuje vědecky podložené informace o tvaru diamantu, barvě, brusu, čistotě, váze v karátech, proporcích a provedení.

💎💎💎 Společnost Edgar Grig pracuje s diamanty, které jsou schváleny závěry GIA. Naši šperkaři jsou kvalifikováni nejen k získání certifikátů GIA, ale také k tomu, aby vysvětlili jejich obsah našim Zákazníkům.
54 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

PERLY

SMARAGD

SAFÍR

bottom of page